Besøk av nestleder i Futt Helsesportslag Ingrid Li

Besøk av nestleder i Futt Helsesportslag Ingrid Li

Publisert av Kirsti Olafsson Pedersen den 25.01.21.
Futt Helsesportslag inviterer Lions Hammerfest om sponsorstøtte for å sikre klubben et godt økonomisk fundament. Dette er med på å gi barn, ungdom og voksne et sunt og godt integrert oppvekstmiljø i Hammerfest.

Lions Hammerfest har hatt besøk av Ingrid Lindbeck Nilsen, nestleder i ”Futt” Helsesportslag som sier noe om hvordan Futt Helsesportslag fungerer.
Futt helsesportslag ble stiftet i 1979 og er tilsluttet Norges Idrettsforbund, Norges Fri- idrettsforbund, Finnmark Idrettskrets og Hammerfest Idrettsråd.
I Futt Helsesportslag kan alle som ønsker å drive idrett på sitt nivå være med. Vi har rom for alle deltakere, de som vil trene litt eller satse aktivt i en idrettsgren selv om man har en funksjonsnedsettelse eller ikke. Vi har erfaring med å satse på fysisk aktivitet, for personer med tilpassningsbehov. Vårt lag er et inkluderende lag og tilpasser aktiviteter etter behov.

Klubbens medlemmer er barn, ungdom og voksne. De organiserte idretter vi driver er for tiden: boccia, friidrett, ballspill og svømming.
Futt Helsesportslag drives frivillig, som bruker av sin fritid for å skape et godt idrettstilbud i lokalsamfunnet.
Det arbeides aktivt for at medlemmene skal kunne delta i idrettsarrangement og legge vekt på kameratskap og idrettsglede samt sosiale sammenkomster. 
Målet er at flest mulig skal være aktiv.
Inntekten i klubben kommer i hovedsak fra medlemskontingenter og inntektsbringende tiltak/dugnad.
Futt Helsesportslag inviterer Lions Hammerfest om sponsorstøtte for å sikre klubben et god økonomisk fundament. Dette er med på å gi barn, ungdom og voksne et sunt og godt integrert oppvekstmiljø i Hammerfest.
Lions Hammerfest oppfordrer sine medlemmer til å gi det vi har av tid eller økonomisk støtte.
Tusen takk Ingrid for den flotte informasjon om Futt Helsesportslag. Dere gjør en fantastisk dugnad for mennesker som har en nedsatt funksjonsnivå av ulike årsaker.
Noe til ettertanke for alle medlemmer i Lions Hammerfest.


Foto: Nestleder Ingrid Lindbeck Nilsen