Lions klubb Hammerfest mottar anerkjennelse intern

Lions klubb Hammerfest mottar anerkjennelse intern

Publisert av Kirsti Olafsson Pedersen den 25.01.21.

Lions klubb Hammerfest 104 A utmerker seg i sitt arbeid og rekruttering av nye medlemmer. Klubben mottar anerkjennelse fra nærmeste foregående internasjonale president, Wing-Ku Tam.

Oversatt til norsk skriver Wing-Ku Tam følgende i sitt brev til Hammerfest Lions klubb:

Lions Clubs International.

Beste klubbpresident.

Hammerfest Lions klubb 104 A har oppnådd rekrutterings mål i Året rund- programmet for medlemstilvekst for året 2011-2012.

Å by nye medlemmer inn i klubben krever lagsarbeid og vår klubb har vist at våre medlemmer kan arbeide sammen for og nå et viktig mål.

Gjennom å arbeide sammen, kan klubben vår oppnå et annet mål ” Min klubb – min familie”. 

Om klubben vår holder informasjonsmøte for våre medlemmer, skape en atmosfære omkring vår medlemsomsorg, viser respekt og behandler hverandre som familiemedlemmer kommer vår klubb til å trives med hverandre.

Troen på denne filosofien kommer til å gi klubben nye muligheter til å hjelpe og fortsatt arbeide med medlemstilvekst.

Jeg håper at klubben vil komme fortsatt til å hjelpe andre under mange år fremover.

De beste gratulasjoner fra

Wing-Ku Tam

Nærmeste foregående internationell president.

 
 
Foto: Her overrekker distriktsguvernør Roald Nilsen ”beste president” pris til president Kirsti O. Pedersen, på vegne av Lions klubb Hammerfest.